In Memoriam

Op 13 juli 2018 heeft Eric Niville, op 68-jarige leeftijd, na tien jaar heldhaftig vechten, de strijd tegen zijn ziekte moeten opgeven. Iedereen die hem heeft gekend, bewondert zijn moed en strijdlust.

 

Met zijn heengaan verloor “Voor Outer en Heerd” één van zijn oprichters, nadat medeoprichter Gerard Vanlandschoote ons ook al veel te vroeg verlaten had.

Eric en Gerard hadden het plan opgevat de Alveringemse toneelkring “Nut en Vermaak” (die in 1961 ter ziele was gegaan bij gebrek aan spelers), van onder de assen te halen en nieuw leven in te blazen. Geen gemakkelijke taak. Maar hun enthousiasme en inzet werkte zo aanstekelijk,  dat ze het vuur weer brandend kregen. Mensen zonder toneelervaring motiveren om te spelen, een regisseur vinden, een technische ploeg bijeen krijgen, ze realiseerden het allemaal.

Eric werd geruggensteund door zijn vrouw Ireen die zorgde voor de grime en later ook het secretariaat op zich nam. Met hun beider enthousiasme verzetten ze bergen.

Eric was een begenadigd speler. Op de planken gaf hij zich voor 100%. In 1997 nam hij de regie op zich en ook op dat gebied was zijn inzet even groot. Het resultaat moest perfect zijn.  Maar het kriebelde om weer op de planken te staan en hij kon zich weer helemaal uitleven in 2002 in het stuk “Tot nut van ’t algemeen”.

Eric droomde ervan weer te regisseren als hij met pensioen zou zijn. Helaas heeft de ziekte roet in ’t eten gegooid.

“Voor Outer en Heerd” heeft het mede aan jou te danken Eric, dat het bestaat en dat het na 34 jaar nog een bloeiende toneelgroep is. Jij hebt het vuur aangestoken en aangewakkerd en uit dank in herinnering aan jou wordt het brandend gehouden.