Historiek

Voor Outer en Heerd: een lange traditie

Zoals vele Vlaamse gemeenten is Alveringem al heel lang besmet door de toneelmicrobe.  De toneelgilde "Nut na vermaak" was al actief kort na W.O.I. op de zolder van "De Appel" en later in "'d Oude Knechteschool" ofte Patronage.

Door W.O.II werden de toneelactiviteiten noodgedwongen onderbroken en het duurde even voor ze weer op gang kwamen.  Op initiatief van onderpastoor Jan Breyne werd in 1948 "De Boerekrijg" op de planken gezet.

In 1949 sloot de toneelgilde zich aan bij het AWT (Algemeen West-Vlaams Toneel) en bij het NVKT (Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond) onder de naam "Voor Outer en Heerd".  Tot 1961 brachten ze regelmatig producties, o.a.:

  • Huwelijksreis zonder man (Leo Lenz)
  • De molen van Sanccouci (Otto Härting)

 

Maar bij gebreke aan spelers dienden ze er in 1961 noodgedwongen het bijltje bij neer te leggen.  In 1984 werd, onder impuls van dhr. Gerard Vanlandschoote, beslist om "Voor Outer en Heerd" nieuw leven in te blazen.  Het was voor hem een uitdaging om aan de slag te gaan met mensen zonder toneelervaring.  Hij wist een aantal mensen enthousiast te maken om een bestuur op te richten, een technische ploeg te vormen.  Onvermoeibaar ging hij op speurtocht naar lokaal talent.

Het was een successtory.  Samen met Eric Niville kwam Gerard overeen om te (her)starten met VOEH (Voor Outer en Heerd).  De deal was gemaakt en vanaf dat moment startte Gerard zijn zoektocht naar spelers.  Zo wist Eric al meteen zijn schoonzus Liliane Barbier en zijn schoonbroer Norbert Lesage te overtuigen om mee te stappen in het toneelverhaal.  En was er een rol niet ingevuld dan wist Gerard telkens op de limiet iemand te strikken en deze persoon warm te maken om mee te doen.  Eric vroeg Jean Verslype (die toen in zijn straat woonde) om de regisseur te worden van een groep zonder ervaring die meteen instemde, tot groot jolijt van Gerard.

Voor de technische ploeg was Urbain Geldof een toegewijde, creatieve en handig decorbouwer, bijgestaan door Marcel Debruyne en Jef Vanelslande.  Irene Barbier zorgde voor de grimme en zou later het secretariaat overnemen.

Sedert 1984 brengt VOEH ononderbroken jaarlijks een toneelspel te Alveringem.

Gerard Vanlandschoote  Eric Niville  decor